top of page
Historia smaku: Witaj

Nasz wędzony pstrąg spełnia nowe normy!

Zlecone przez Głównego Lekarza Weterynarii badania monitoringowe produktów wędzonych - w tym ryb - zostały przeprowadzone na naszym tradycyjnie wędzonym pstrągu - spełnia on nowe restrykcyjne normy - zgodnie ze sprawozdaniem z badań: zawartość benzo(a)pirenu <1,6 µg/kg produktu, natomiast zawartość sumy czterech WWA <6,4 µg/kg produktu (zgodnie z rozporządzeniem 853/2011 dopuszczalne odpowiednio 2,0 oraz 12,0).

 

Dokładne wyniki badań naszego pstrąga:

Benzo(a)antracen        - 0,28 µg/kg (poniżej LOD - limit of detection);

Chryzen                        - 0,94 µg/kg;

Benzo(b)fluoranten    - 1,45 µg/kg;

Benzo(a)piren              - 0,16 µg/kg (poniżej LOD - limit of detection).

 

Dodatkowo przeprowadziliśmy badania pstrąga świeżego oraz wędzonego z surowca świeżego i mrożonego i porównaliśmy otrzymane wyniki do ryb wędzonych nowoczesnymi metodami (zewnętrzna wytwornica dymu, preparat dymu wędzarniczego) - pełny tekst zostanie opublikowany już wkrótce w prasie specjalistycznej.

bottom of page